Üdvözöljük

a debreceni köztemetői hadisírok

weblapján!

Tovább
HU | EN | DE

rténet

Debrecen első köztemetője 1932. július 15-én nyílt meg. A Nyíregyháza felé vezető főút mentén, a Nagyerdőben kialakított sírkertbe sok debreceni család áttemette a bezárt felekezeti temetőkben nyugvó hozzátartozóit, köztük valamikori katonákat is. Az így, és a természetes rend szerint eltemetett katonák sírjai szórványszerűen helyezkednek el a temető szinte egész területén. Az első elkülönült hősi parcella az 1944. június 2-i légibombázás következtében elhunyt több száz áldozat sírhelye. Szintén a 2. világháborúban jött létre a Magyar hősök parcellája a nem debreceni katonahősök számára. Közelében alakult ki a Vörös Hadsereg egyéni és közös sírokból álló elkülönített temetkezési helye, ahol a szovjet katonák között több nemzet fiai, így magyar katonák, sőt hadifoglyok is nyugszanak. Parcellájuk az 1990-es évekig, az itt állomásozó szovjet csapatok temetkezési helye volt.

Légifelvételek: Szabó Csaba és ifj. Szabó Csaba - Összeállította: Ilyés Imre Csaba - Készült: 2016. áprilisában.

Az 1932-ben megnyílt első debreceni köztemető a város civil lakossága számára készült. Benne a művészileg kialakított erdei sétányok közé családi és egyéni temetkezési helyeket hoztak létre, még felekezeti jellegű önálló parcellákkal sem számoltak. A megnyitással egyidejűleg bezárt református és katolikus temetőkből is elkülönítés nélkül, az új sírsorokba temették át halott szeretteiket a leszármazottak. Ezt a szigorú rendet a második világháború során a hadak útjába sodródott település katonai eseményei írták felül. Miután a korábbi katonatemetők gyakorlatilag beteltek, így a köztemető egyes részeit különítették el a nagy számban elhunyt katonák számára. Részben a temetőfenntartó város saját elhatározására jelöltek ki speciális parcellákat, pl. az 1944. június 2-i légibombázások áldozatai, továbbá a magyar hősi halottak sírkertje számára. A győztes szovjet hadsereg pedig saját döntés alapján vett igénybe és használt fel halottai számára elkülönített temetőrészt.

A Köztemető kifejezetten katonai sírkertjein kívül, a különböző parcellákban számtalan katonasírt találunk.(1) Bár a temető 1932-ben nyílt meg, jó néhány 1848/49-ben harcolt nemzetőr, honvédtiszt nevével is találkozhatunk, akik a szabadságharc bukása után visszatértek polgári foglalkozásukhoz; van közöttük zenész, gyógyszerész, orvos, polgármester, prédikátor. De olvashatjuk első vagy második világháborús hősi halottak neveit is a sírköveken, akik nem is biztos, hogy itt nyugszanak; esetenként a család így állított emléket számukra. Találunk egykori katonákat, akik a város szülöttei, vagy a nyugdíjba vonulás után maradtak Debrecenben. Felfedezhetünk első világháborús ezredparancsnokokat, debreceni állomásparancsnokokat is, akik valamikor ismert, megbecsült személyek voltak a városban. Sírjaik a felekezeti temetők bezárása után kerültek át a köztemetőbe. Közülük talán a legérdekesebb az egykori császári-királyi huszárkapitány, majd magyar királyi testőrtiszt, aki még harcolt az 1866-os olasz hadjáratban. Neve valamikor ismerősen csengett szerte a Monarchiában. Hozzá kötődik a „Sebetic-vírendszer”, egy három kiadást megélt kardvívás oktatókönyv, és egy négy kiadást megélt párbaj szabálykönyv is.

Vannak a temetőben a két világháború között elhunyt katonák. Itt nyugszik például a császári és királyi 39. gyalogezred egykori tényleges katonája, akit 1900-ban a magyar királyi 3. honvéd gyalogezredhez helyeztek át, és végezetül a nagyszebeni 23. honvéd gyalogezred parancsnokaként vonult nyugdíjba. Találunk olyan első világháborús hősöket, akik visszatérhettek a Nagy Háborúból, és már a köztemető megnyitása után hunytak el. Itt pihen a 2-es honvédhuszárok parancsnoka, a 3. népfelkelő gyalogezred parancsnoka, Debrecen háziezredének, a 39-es gyalogezrednek parancsnoka. Egykori 39-esek, hármas honvédek, kettes huszárok végső nyughelye is a temető. Van, akiknek díszsírhely jutott, és van, akiknek sírja – hozzátartozó nem lévén – a temető üzemszerű működésének lett áldozata.

Tovább olvasok
img

Fejlesztések

Keretszoftver kifejlesztése

Megnyitottuk és alkalmassá tettük a térképes kereső rendszert az idegen nyelvű nevek kezelésére, valamint a különböző forrásokból származó input adatok fogadására. Így az a megbízó és a kutatócsoport által átadott Excel-táblázatok adataival, szöveges információkkal, térképvázlatokkal, digitális képekkel és ortofotókkal feltölthetővé vált.

Adatfeltöltés, korrekció, kiegészítő dokumentumok bevitele

Mivel a szórvány sírok GPS koordinátái nagyon bizonytalanok voltak, első lépésként elkészítettük (szerződésen kívül) a rendszer mobil applikációját. Ebbe betöltöttük a 2012-es, 10 cm-es terepi felbontású, lombtalan időszakban készített ortofotót, és a segítségével készített temetőtérképet. Ez az alap a helyszíneléséhez nélkülözhetetlennek bizonyult. A kapott Excel táblázatok adatait összehasonlítottuk a helyszíni állapottal, és az eltéréseket az adatbázisban kijavítottuk.

A „Magyar hősök”, a „Bombázottak” és a „Szovjet hősök” parcelláinak párnaköveiről és sírköveiről digitális felvételeket készítettünk és hozzákapcsoltuk azokat az adatbázishoz. A szórvány hadisírok képeit a megbízó és a kutatócsoport bocsátotta rendelkezésünkre, azokat is hozzákapcsoltuk az adatbázishoz.

GPS koordinátamérés, ortofotók, térképkészítés

A feladat során a temetőben szórvány helyzetben fellelhető sírok térképi megjelölésére egyedi ikonokat hoztunk létre a ’48-as, az I., továbbá a II. világháborús és az ’56-os hősök megjelölésére, amint ez az előző képen is látható. Az ikonok segítségével elérhető a mögöttes adatlapról az elhunyt élettörténete és a sírjának fényképe.

A GPS és EOV koordináták a digitális térkép tetszőleges pontján lekérdezhetőek 10 cm élességgel. A mobiltelefonos helyszínelés során derült ki, hogy ha a telefonon egy olyan mobilapp is el van indítva a háttérben (pl. googlemaps) ami folyamatosan rögzít GPS koordinátákat, az nagyban megnöveli a hely lekérdezésének pontosságát az egyedi lekérdezésekhez képest.

A munkához megkaptuk a DV Info Kft.-től a 2007-ben és 2012-ben, lombtalan időszakban készített ortofotókat a köztemetőről. Ez jó alapot nyújtott a temetőtérkép elkészítéséhez, amin alapvetően az utakat, épületeket, tábla azonosítókat és a hadisírokat azonosítóikkal ábrázoltuk. Mivel most nyári lombos időszakban dolgoztunk az újabb magasból készített ortofotónak nem lett volna értelme a jelentős takarások miatt. A "Magyar hősök" parcelláról ezért egy 3 m magas póznáról felvételeket, azokból 3D modellt és 1 cm-es terepi felbontású ortofotót készítettünk.

Virtuális temetőséta funkció

Ennek keretében panorámaképeket készítettünk a „Magyar hősök", a „Bombázottak”, a „Szovjet hősök” parcelláknál és a román hősök tömegsírjánál. A jobb minőség érdekében ezeket is saját szerverünkről publikáljuk. A térképen látható ikonokra kattintva nézhetők, de a hozzájuk legközelebb lévő hadisírok adatbázisából is meghívhatók. A panorámák címmel és egyéb ismertető szövegekkel is elláthatók. A panorámakép lassan vízszintesen körbeforog, de az egérrel is mozgatható, és teljes képernyőre kapcsolható a jobb felső sarokban lévő ikonnal. A fejléc és a lábléc igény szerint módosítható.

2021 novemberében új 2 cm-es terepi felbontású ortofotót készítettünk az egész temetőről a védett sírok nyilvántartása végett és jelenleg ezt használjuk itt is a temetőtérkép mögött.

Linkek

Magyar nyelvű keresőszolgálati oldalak

Nemzetközi keresőoldalak

Egyéb hasznos oldalak